Internt

Internt

 

Här kan du välja olika avdelningar:

Observera att dokument och handlingar på dessa sidor är föreningens interna.

Hittar Ni felaktigheter eller har förslag på förändringar gällande hemsidan skicka gärna ett mail till webbansvarig, Gustaf Lannek


CWD, Övervakning

Tag del av information från SVA angående övervakning av CWD

CWD övervakning190403

CWD, Chronic Wasting Disease

Brev från SVA:

Årsmöte VIF 18-19 mars på Eriksberg i Blekinge

 

Eriksberg hemsida

VIF Stadgar 2018-09-05


Information

Dokument att läsa ”Baeredygtig jagt” konferens om utsättningsavtalet onsdagen den 9 maj 2018

i Vissenbjerg, Fyn, Danmark.


Utbildningsdag och elevmöte på Öster-Malma för Jaktelever
den 28 och 29 maj

OBS! Program för förstaårseleverna den 28 maj!

Samling kl. 1200 vid receptionen på ÖM därefter lunch i restaurangen.

 • Genomgång, planering och upplägg av elevbok (samtliga elever ska visa upp sin elevbok undertecknad av handledare)
 • Information om elevprovet 2019
 • Presentation och genomgång av en viltbruksplan (Modernt viltbruk)
 • Övrigt

 

Inbjudan till jaktelever och ev. praktikanter till Jaktelevsmöte med samling kl. 0800 den 29 maj på Öster-Malma

 • Presentation av alla närvarande.
 • Presentation av Svenska Jägareförbundet/ Öster-Malma.
 • Presentation av pågående VM kurs (en eller flera av VM eleverna deltar)
 • Ev. nyheter och aktuellt
 • Info om nästa kurs
 • Personliga intervju med varje jaktelev
 • Komplettering av adresslistor m.m.
 • Mellan programpunkterna finns kaffepauser och lunch.

Välkomna

Elevkursen är till för de som är förstaårselever.
Elevkursen äger rum den 28 maj.

Elevmötet är obligatoriskt för samtliga jaktelever som är knutna till VIF:s handledare.

Elevmötet äger rum den 29 maj.
Frågor m.m. ställs till Martin Liljeholm 072-203 87 53 eller Poul-Erik Jensen 070-383 30 72
Samtliga Jaktelever ska visa upp sin elevbok!

Anmäl till vilket möte, utbildning eller om du ska delta i båda.
Anmäl tid när DU kommer till ÖM.
Anmäl om DU vill ha boende.
OBS! Ingen kostnad för deltagarna.
Information om tider för måltider får ni vid anmälan eller då ni checkar in.
OBS! Samåk om ni har möjlighet till det!

Anmälan med namn, adress, tel. och om du ska övernatta samt vilken tid kommer till ÖM skickas till Poul-Erik Jensen senast fredagen den 4 maj till info@agrojakt.se

Mvh
Poul-Erik Jensen/VEK/VIF


Fakta för förvaltare: Gäss och Svanar

Information från Naturvårdsverket, skriven av J Elmberg & J Månsson. Läs den här

Årsmöte 2018

Årsmötet kommer att avhållas på Öster-Malma den 19:e och 20:e mars. Kallelse är utskickad via e-post samt finns publicerad här tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Frågor besvaras av Poul-Erik Jensen på info@agrojakt.se eller 0703-83 30 72

Medlemsbrev 2018-01-29

” Hej alla!

Idag har Viltmästarekursen 2018 på Öster-Malma börjat. Tjugo förväntansfulla Viltmästarestudenter samlades idag den 29 jan på förmiddagen för upprop och information om kursen. Svenska Jägareförbundet/ÖM företräddes av Bo Sköld, Ulf Sterler och Anders Broby och VIF av Jacob Gustavsson och Dan Persson som informerade om vår roll i VM utbildningen och kursen. VM kursen avslutas den 14 september. Schemat är fullspäckat men intressant undervisning och spännande studieresor under kursens gång ska alla studenterna göra ett exjobb som presenteras i slutet av kursen.
Vi har naturligtvis hälsat våra adepter välkomna och hoppas att de kommer och trivas med kursen och de nära kontakterna med SvJF och Öster-Malma och dess personal.
Antagna som varit jaktelever i vårt utbildningssystem:
Jonas Karlsson, Erik Weiborg, Arvid Norström, Lars Westman, Jacob Nilsson, Emma Haddemo, Kristine Hansen, Felix von Wowern Warn, Henrik Gustavsson, Glenn Åkervik, Anton Johansson, Sebastian Sandberg och Anton Jönsson.
Antagna med annan bakgrund (biologi, lantbruk, skog):
Kenneth Schultze, Daniel Jansson, Jonatan Henricsson, Linus Henriksson, Jan-Erik Dalmo, Josefine Jerlström och Caroline Seger
Styrelsen för VIF/VEK ”

Medlemsbrev September 2017

Medlemsbrev VIF september 2017

3G3W1741

 

 

[/wpum_restrict_to_user_roles]