Styrelsen

Ordförande
Göran Adielsson
Skoghemsvägen 4
217 74 Malmö
Mobil 0705-55 76 40
ordf@viltmastare.se
Vice ordförande
Jacob Gustavsson
Boo Trädgårdsmästarbostaden 136
697 93 Hjortkvarn
Mobil 070-642 62 69
jacob.gustavsson@booegendom.se
Sekreterare
Olof Olofsson
Tönnersta 210, Vhilan
310 31 Eldsberga
Mobil 070-289 26 45
E-post olof@susegarden.se
Kassör
Carl-Magnus Simonsson
Edö Gård
696 92 Askersund
070-848 83 45
kassor@viltmastare.se
Styrelseledamot

Viktor Persson
Valsta Södra 1
611 93 Nyköping
Mobil 076-59 12 913
viktor_persson89@hotmail.com
Suppleant
Oskar Davidsson
Grindstugan Ryholm
549 93 Moholm
davidssonoskar@hotmail.com
Suppleant
Dennis Erlandsson
Lindholm Ekedal
635 04 Eskilstuna
Mobil 0737-16 24 34
dennis@lindholmsgard.com