Änder klarar sig bättre utan grannar

Häckningen är på många sätt den viktigaste delen av fåglarnas årscykel, men den är också en av de farligaste. Ett bo fullt med ägg är ju en fantastisk måltid för många rovdjur. Fågelekologer vid Högskolan Kristianstad berättar här om nya rön om samspelet mellan gräsänder och de rovdjur som gillar deras bon. Det finns mycket att vinna för de änder som häckar vid rätt tidpunkt och placerar sina bon på rätt ställe!
Av Johan Elmberg & Gunnar Gunnarsson.

Previous Post Next Post