Cikoria har många goda egenskaper

Nya rön visar att cikoria kan komma att användas som en viktig fiberkälla vid produktion av foder till tamgrisar och fjäderfä. Detta kan i sin tur leda till en ökad produktion i det svenska jordbruket vilket skulle kunna ge många positiva effekter för det vilda.

Läs mer på – www.slu.se/sv/fakulteter

Previous Post Next Post