Duvpest hos vilda duvor påträffat i Malmö

Denna text är hämtad från Jordbruksverkets hemsida:

2015-12-23
Fall av duvpest hos vilda duvor i Malmö
Duvpest har upptäckts hos vilda duvor i Malmö. Duvpestvirus kan orsaka newcastlesjuka hos tama fåglar. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har påvisat virussjukdomen duvpest hos döda, vilda duvor i centrala Malmö. Viruset kan hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Jordbruksverket rekommenderar att alla som håller fåglar i fångenskap att se över och vid behov förstärka sina smittskyddsrutiner. Djurhållare ska tänka på att ge foder och dricksvatten inomhus, eller under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda fåglar.

Mer information
Newcastlesjuka
Frågor och svar om newcastlesjuka
Duvpest (SVA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För allmänna frågor om newcastlesjuka: kontakta Jordbruksverkets kundtjänst på tel. 0771-223 223. Kundtjänsten har öppet måndag till fredag kl. 8.00-16.30.

Kontaktpersoner för journalister
Jordbruksverket:
Karin Åhl
Enheten för häst, fjäderfä och vilt
Telefon 036-15 51 58

Lars-Erik Staberg
Enheten för häst, fjäderfä och vilt
Telefon 036-15 62 76

Statens veterinärmedicinska anstalt:
Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog
Telefon 018-67 41 27

Länsstyrelsen Skåne:
Leif Felton, länsveterinär
Telefon 010- 224 10 00

Previous Post