Enkla tips om hur du gynnar mångfalden

Är du en brukare av naturen som tycker att en effektiv produktion är viktig, men också fåglar, pollinatörer, nyttoinsekter och fältvilt? Jordbruksverkets broschyr ”Gynna mångfalden” berättar om hur du med enkla åtgärder kan få fler humlor, nyckelpigor och rapphöns i dina marker.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Previous Post Next Post