Fällor och fångstredskap

SYF har tagit del av den remiss ang. fällor och fångstredskap som Naturvårdsverket har skickat ut för synpunkter. Vi skickar inte ett eget yttrande i frågan utan ansluter oss till Svenska Jägareförbundet svar i detta ärende. Läs yttrandet…

Previous Post Next Post