Ny typ av kaningulsot i Sverige

SVA meddelar att en ny typ av kaningulsot nu finns i Sverige.

”En ny typ av det virus som orsakar kaningulsot har för första gången påvisats hos vilda och tama kaniner i Sverige. Den nya virustypen, Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2), upptäcktes första gången 2010 i Frankrike och har därefter snabbt spridit sig i Europa. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är nu intresserad av rapporter om och fynd av döda kaniner som görs av allmänheten.”

Läs mer på SVAs hemsida

Previous Post Next Post