Årsmöte SYF

Årsmöte Sveriges Yrkesjägarförening.

Nu är det hög tid att anmäla sig till årsmötet, mer information finner ni på de interna sidorna. Aktiva som stödjande medlemmar hälsas välkomna.

Ny utbildningssamordnare i SYF

SYF vill härmed tacka Mattias Lilja för det arbete han lagt ned under de senaste åren som utbildningssamordnare åt föreningen.

Vi hälsar Poul-Erik Jensen välkommen i sin nya roll som utbildningssamordnare.

Poul-Erik är Viltmästare med en stor erfarenhet i bagaget och kommer bli en tillgång för SYF. Poul-Erik kastas direkt in i rollen då viltmästarutbildning startar på Öster-Malma den 20:e januari. Utöver att han kommer ha en vakande hand över viltmästarutbildningen kommer Poul-Erik jobba direkt mot jaktelever och handledare men även ha en rådgivande funktion till de som intresserar sig för utbildningssystemet i SYF.

Poul-Eriks kontaktuppgifter hittar Du här.

PEJ

Jordbruksverket upprättar nivå 2

Med anledning av pågående utbrott av fågelinfluensa H5N8 har jordbruksverket valt att upprätta nivå 2 i hela Sverige.

Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida

Vad som gäller för innehavare av hägnat fågelvilt finns mer att läsa i denna fil. [wpfilebase tag=fileurl id=741 linktext=’Jordbruksverket Info 141118′ /]

Ny tidning om jakt

En ny jakttidning har sett dagens ljus, “Jaktmagasinet Big Game”

BigGame

Den nya tidningen skall omfatta reportage från jakter runt om hela världen såväl som från Sverige. Tips på utrustning matrecept, nyheter mm. För mer information se, Jaktmagasinet Big Games hemsida. Där finns även möjlighet att provläsa första numret gratis som  e-tidning.

 

Gynna mångfalden och ekonomin!

Länsstyrelsen i Skåne bjuder in till fältkurs om Lähäckar och bryn. Antalet lähäckar och bryn har minskat dramatiskt i dagens jordbrukslandskap på grund av ett rationellt jordbruk. Det finns dock vinster såväl gällande mångfald som ekonomi. För mer information om kurs och kurstillfällen, se [wpfilebase tag=fileurl id=738 linktext=inbjudan /]

Rådjursjakt