Medlemsskap

Det finns tre sätt att bli medlem i VIF:

Aktivt medlemskap 

För de som arbetar som viltmästare med yrkesjägarkompetens eller är verksamma inom jakt- och viltförvaltning.

Aktivt medlemskap kostar 1000 kr om året. Kravet för aktivt medlemskap är att man är utbildad viltmästare eller jobbar och har jobbat heltid med professionell jakt under minimum 3 år. Under dessa 3 år krävs att vederbörande har varit stödjande medlem i Viltmästareförbundet. Medlemskap bestäms sedan av styrelsen efter vi mottagit ansökan om aktivt medlemskap.

Nyutbildade Viltmästare från Öster-Malma blir automatisk aktiva medlemmar genom inbetalning av 1000 kr till VIF.

Personer utbildade till yrkesjägare i Danmark vid Kalö får söka om aktivt medlemskap och styrelsen avgör om medlemskap  i enlighet med gällande stadgar.

4

Stödjande medlemskap

Välkommen som  stödjande medlem i VIF det kostar 200 kr om året. kontakta kassor@viltmastare.se
Skriv namn, adress, telefonnummer och mailadress så ombesörjer vi så att det kommer ett inbetalningskort.
Som stödjande medlem stödjer man föreningens verksamhet och mål. Man får tillgång till VIF:s hemsida där nyheter och information finns tillgängligt.

Hedersmedlemskap

Till den som i enlighet med föreningens mål och ambitioner gjort sig förtjänt av ett hedersmedlemskap som tilldelas av VIF.

Vill du bli medlem kontakta kassor@viltmastare.se