Remiss om ändringar i jaktordningen

Svenska Jägareförbundet får efter att ha tagit del av den aktuella remissen anföra följande. Remiss 2012-01 27 angående vissa ändringar i jaktförordningen (1987:905)

Previous Post Next Post