Sammanfattning av styrelseprotokoll från den 8 nov 2013

Sammanfattning av Styrelsemöte den 13 november 2013

Vi d det senaste styrelsemötet diskuterades olika förslag på program för årsmötet 2014 och ett antal intressanta förslag framkom.

Det, till styrelsen, tillsända utkastet på förslag till ny VM- utbildning innehåller en mycket bra sammanfattning. Dock saknades vissa punkter för att styrelsen ska känna sig bekväm i att fatta beslut i frågan.

Diskuterades VEK frågor allmänt sam indragningarna av handledarskapen.

Styrelsen beslutade att bifalla ansökningar om handledarskap från Hörningsholm samt Högestad/Christinehof.

2 nya stödjande samt 1 ny aktiv medlem har tillkommit till SYF.

SYF:s Sponsoransvarige Martin Åkerström har beslutat sig för att avsäga sig uppdraget och styrelsen söker efter en ersättare. Martin sitter kvar på sin post tills en ersättare har utsetts. Styrelsen tar tacksamt emot förslag på ny Sponsoransvarig.

Efter den tragiska ATV-olyckan på Eriksberg kom styrelsen fram till att utförlig information kring riskerna med dessa fordon behöver tas fram och komma medlemmarna tillhanda.

Ordförande har varit på vildsvinsseminarium och informerade styrelsen om intressanta diskussioner och givande samtal, bl. a med landsbygdsministern.

Vid Tangenterna
Olof Olofsson

 

Previous Post Next Post