Sista ansökningsdag 31:a augusti, Viltmästarutbildningen 2015

OsterMalma

ANSÖKAN TILL VILTMÄSTAR UTBILDNINGEN

Öster – Malma 2015

Kurstid:            19 januari 2015 t.o.m. 7 augusti 2015

 

Ansökan:          Öster – Malma jaktvårdsskola tillhanda senast 31 augusti 2014, skall skickas i rek brev

 

Ansökan skall innehålla följande:

En samanställning av ansökan, skolor, elevtid var mm, praktik osv.

Skolbetyg ( Godkänt i följande ämne Sv., Ma, Eng )

Betyg / intyg – jaktelevsplatser och praktik

Jaktelevsbok/böcker. Under samtliga elevår from 2010 minst.

Övriga handlingar av värde för uttagningen

(Obs skicka inga originalhandlingar utan använd bestyrkta kopior )

 

Antagning:        Meddelas senast den 1 oktober

 

Krav:             Gymnasiekompetens. Måste vara elev i SYFs utbildningssystem,  med minst 3 godkända elevår på minst 10 månader vardera och en sammanlagd tid på minst 42 månader inkl praktik

 

Adress:           Öster – Malma Jaktvårdsskola 611 91 Nyköping

 

Tfn:               0155 24 62 00

 

Kontaktperson: Anders Broby, Yrkeslärare Öster Malma

E-post:           Anders.Broby@jagareforbundet.se (ulf.sterler@jagareforbundet.se)

Previous Post Next Post