SYF:s svar på rovdjursutredningen

Rovdjur – nöje eller nytta

Sveriges yrkesjägareförening (SYF) har tagit del av Rovdjursutredningens slutbetänkande Mål för rovdjuren. I vårt svar tar vi upp de aspekter som vi anser relevanta eller viktiga för att vidmakthålla en fungerande och internationellt erkänd viltförvaltning.

[wpfilebase tag=file id=386 /]

Previous Post Next Post