The Value of Shooting in UK

The Value of Shooting är en stor undersökning genomförd av inte mindre än 16 olika organisationer i Storbritannien som påvisar stora såväl ekonomiska som sociala effekter av jakt,- viltförvaltning  och andra närliggande områden.

Previous Post Next Post