Utbildning

Viltmästareutbildning 2024 Öster-Malma

Länk till kursinbjudan i pdf-format

 

Viltmästare ett jobb för dig?

Viltmästareförbundet | Foto: Kristofer Hansson

Var jobbar en viltmästare?

Som viltmästare arbetar man med att förvalta viltet för att skapa goda förutsättningar för rik natur och bra jakt. Många viltmästare är anställda som viltförvaltare på större gårdar eller skogsbolag eller som jaktvårdskonsulenter vid Svenska Jägareförbundet. Man kan också jobba med fältarbete inom viltforskningen eller vilthandläggare på länsstyrelsen. En del viltmästare är också egna företagare som erbjuder liknande tjänster åt olika uppdragsgivare.

Viltmästareförbundet | Foto: Kristofer Hansson

Hur ser vardagen ut?

Vardagen för en viltmästare med ett praktiskt arbete varierar med årstiderna. På våren och sommaren jobbar man mycket med viltvårdsarbete och jaktförberedelser som tornbyggande och passröjning. Den som bedriver fågeluppfödning har också en arbetsintensiv vår och försommar. På hösten ägnas mycket tid till jakt vilket också präglar vintern då man också stödutfodrar viltet. En del viltmästare sköter också vilthägn där vilt ska utfodras och hägnet ska ha tillsyn. Som jaktvårdskonsulent är våren-sommaren en intensiv utbildningsperiod. Jägare ska utbildas i skiftande ämnen samtidigt som man ska analysera föregående års avskjutningsstatistik och inventeringssiffror. Hösten och vintern kännetecknas mycket av service och rådgivning till jägare och myndigheter. Inom viltforskningen jobbar en viltmästare med datainsamling. Det handlar ofta om inventeringar, samling av växt- och djurdelar eller praktiskt arbete med att fånga/söva djur som förses med pejlingsbar utrustning eller pejling av sådana.

Hur blir man viltmästare?

Naturbruksutbildning inom jordbruk, skogsbruk eller jakt är en lämplig gymnasiebakgrund för en viltmästare men inget krav. Kravet är komplett avgångsbetyg från gymnasiet med godkänd i grundläggande gymnasieexamen (minst E i  Ma 1a, Sv 1 och Eng 5 och minst 2250 godkända poäng av totalt 2500 poäng)
Notera att gymnasiekraven gäller för att söka till själva den avslutande viltmästarkursen – praktiktid kan utföras ändå. För att komma in på viltmästarutbildningen krävs minst 36 månaders praktik på godkända praktikplatser med godkända handledare (6 månaders praktik och minst 30 månader som jaktelev på tre olika platser, minst 10 månader på varje ställe). Mellan 1a och 2a elevåret skall jakteleven göra ett elevprov. Efter elevprovet (en dag med såväl teoretisk som praktisk prövning) har man rätt att gå in i fas 2 som är 2a års jaktelev. Under hela praktiktiden kommer man betygsättas av varje handledare samtidigt som man också ska dokumentera sitt arbete i sin elevbok. Under praktik- och elevtiden erbjuds man till elevträffar och fortbildningar anordnade av Viltmästareförbundet och Svenska Jägareförbundet.

Viltmästareförbundet | Foto: Kristofer Hansson

Passar jag till jobbet?

Flertalet arbeten för en viltmästare liksom praktiktiden är tidvis krävande. Under perioder jobbar man ganska mycket medan det under andra perioder är lugnare. Även arbetsuppgifterna har stor bredd och varierar efter säsong. Ena dagen kanske man hanterar en röjsåg medan man nästa dag jobbar på kontoret. Det är oftast ett varierat arbete med mycket kontakt med djur och natur samt många människor som berör arbetet på olika sätt.

Hur hittar jag praktikplats?

På Viltmästareförbundets hemsida finns en förteckning över praktikplatser samt kontaktinformation till kontakt för resp. praktikplats. Notera skillnaden mellan Praktiskplats (innan godkänt elevprov) och Jaktelevplats (efter godkänt elevprov).

Observera!

att man själv söker praktikplats direkt till praktikstället – någon förmedlingsfunktion finns inte. Se lista på denna sida i rullgardinsmenyn.

Hur finansierar man som lärling/student Viltmästarutbildningen?

Inget CSN under praktik och elevtid. Lärlingspeng utgår efter ök med den enskilda praktiken/elevplats. CSN utgår för teorikursen.

Viltmästareförbundet | Foto: Kristofer Hansson

Hur examineras man till viltmästare?

Uttagning av elever till viltmästarkursen görs av Viltmästarelevkommittén. Här finns i nuläget företrädare för Viltmästareförbundet, Svenska Jägareförbundet och Jordägareförbundet. Eftersom antalet behöriga sökanden överstiger antalet utbildningsplatser måste det göras ett urval. Vid uttagningen av elever avgör den samlade bedömningen av bland annat elevbetyg och praktiktid. Själva utbildningen till viltmästare är 7 månader lång och utförs av Svenska Jägareförbundet på Öster-Malma jaktvårdsskola i Södermanland.

Mer information?

De vanligaste funderingarna finner man enkelt svar via hemsidan. Hittar du inte svar på dina frågor på webben är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.

Nedladdningsbart informationsblad: jobba_som_viltmästare_2016.pdf

VEK

VEK är arbetsgrupp som utses av Viltmästareförbundets styrelse och består av följande personer.

Jacob Nilsson
Dan Persson
Joakim Karlsson
Anton Nyberg
Kenneth Schulze, Yrkeslärare på Öster-Malma
Martin Liljeholm, sekreterare i VEK

frågor kring utbildning och praktik kontakta:

Martin Liljeholm
Mobil +46(0)72-203 87 53

e-post: Utbildning