Utredningen om den nya jaktlagstiftningen

Företrädare för SYF har haft ett inledande möte med utredaren Håkan Larsson, hovrättsjurist Nina Nordengren och sekreteraren Jens Andersson om första delen i jaktutredningen som avser var i samhällsystemet jakt- och viltfrågorna ska ligga. Arbetet fortsätter i SYF som inom kort kommer  att tillsätta en arbetsgrupp som ska hantera denna viktiga fråga för den yrkeverksamma jakten.

 

Previous Post Next Post