VILT & FISK PÅ SLU

 

Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk!

Välkommen på ett ämnesövergripande möte i vetenskaplig anda!

Många vilt- och fiskarter är viktiga som mat, men kan även bidra med andra typer av ekosystemtjänster som upplevelser, kultur, fröspridning etc. De stora växtätarna och rovdjuren skapar engagemang, har viktiga, biologiska funktioner i ekosystemet, men kan även sprida sjukdomar och skapa problem för jord- och skogsbruk. Fiske är en viktig näring och ett stort intresse som, givet ett hållbart uttag, genererar klimatsmart och hälsosam mat samt bidrar till att hålla våra kustregioner levande. Läs mer!

 

 

 

Previous Post Next Post