VIS-vildsvin i samverkan ett värdefullt samarbetsprojekt mellan intressena omkring vildsvinen

Under ca 5 års tid har Sveriges Jordägareförbund, Sveriges Yrkesjägareförening, LRF, SKK och Svenska Jägareförbundet arbetat aktivt för att tillsammans kunna hantera en sund förvaltning av landets växande vildsvinsstam. Ett arbete som rönt framgång i arbetsgruppen men lokal förankring saknas på en del håll.

Utspel och höjda röster kräver det ena förbudet efter det andra avseende utfodrin av vildsvinen men till vilken nytta? Om man inte har provat på att använda VIS verktygslåda för att komma till rätta med de felaktigheter som finns här och var i landet i samband med utfodrinegn kan det vara värt ett försök. På de flesta egendomar som förvaltas yrkesmässigt styr man den lokala vildsvinsstammen med b.la Verktygslådan från VIS.
Problem med viltutfodring är ingen fråga för landets politiker och myndigheter inte heller för den lagstiftande församlingen. Det helt och hållet ett markägarproblem som med mycket enkla medel kan åtgärdas tillsammans med jägarna lokalt på den egna fastigheten. För att jägarna i landet tillsammans med markägarna och lantbrukarna ska fortsätta att samarbeta krävs fortsatt frihet i den del av viltförvaltningen som rör utfodring och åtling. Men det ska ske efter de anvisningar VIS har utarbetat och med mycket sunt förnuft anpassade till de marker som förvaltas..

VIS har utarbetat en verktygslåda som alla jägare såväl som lantbrukare kan använda om man vill hantera vildsvinsproblem och om man har sådana.
Dessa punkter är att anse som verktyg för att kunna hantera vildsvinsproblem. Alla verktygen måste användas i samspel med varandra. Tar man bort ett av verktygen fungerar inte  tanken om att förvalta.

Samtliga dessa åtgärder hänger ihop och måste göras  tillsammans

  1. Samverkan mellan markägare, jägare, arrendator och andra intressen
  2. Jaga över ”rätt storlek” på marken. Skapa den optimala arealen för jakten på det lokala stället
  3. Utför jakten enligt de Råd och Anvisningar som VIS tagit fram avseende jakt och hundanvändning
  4. Använda fodermedel endast enligt Riktlinjer från VIS

Att etablera en fungerande vildsvinsförvaltning tar flera år! Gör man rätt från början tar det kortare tid.

VIS visar vägen för frihet att förvalta viltet

 Läs artikel ur Lantbrukets Affärer
[wpfilebase tag=file id=504 /]
[wpfilebase tag=file id=505 /]

Previous Post Next Post