Sammanfattninng från SYF styrelsemöte den 8 augusti 2013

Sammanfattning av Styrelsemöte den 8 augusti 2013

 En uppdatering från samtliga arbetsgrupper kom styrelsen tillhanda och arbetet flyter på bra i de olika grupperna. Värt att notera är att rovdjursdokumentet, genom Johan Backlin, har mottagits positivt på många håll. Från VIS rapporterades att fokus framöver kommer att ligga på lokal och regional samverkan.

 Mattias Lilja närvarade vid styrelsemötet och uppdaterade styrelsen på arbetet med den nya Viltmästare utbildningen. Den enkät som skickats ut till samtliga elever och praktikanter fick ett fint gensvar, 52 enkätsvar kom in och mycket värdefull information kan användas från dessa. De två punkter där eleverna upplever utrymme för förbättring är handledning av eleverna samt arbetsledning.

Genomsnittsbetyget för jakteleverna ligger idag på 7,6 av 10, vilket måste anses vara klart godkänt. En jämförelse av tidigare års enkätsvar ska göras för att utreda framsteg respektive bakslag hos eleverna.

 Styrelsen diskuterade indragningen av handledare från SYF och om hur dessa personer ska kunna få möjlighet att ansöka om förnyat handledarskap. Styrelsen är helt enig om att man har agerat korrekt i de bägge indragningsärendena och en uppdaterad checklista för handledare ska bland annat tas fram.

 Efter möte med skattejuristerna på Svalner står det helt klart att SYF har en ytterligt liten chans att överklaga skatteverkets beslut att SYF inte är allmännyttig och därmed klassas som oinskränkt skatteskyldig. Styrelsen anser att det inte finns vare sig tid eller pengar för att driva en process mot Skv, där dessutom utgången redan från början känns minst sagt oviss. Arbete kommer dock att läggas på att minimera skattesmällen i största möjliga mån. Skv menar att SYF kan bli allmännyttig om medlemskapet öppnas för allmänheten. Styrelsen är fullständigt övertygad om att medlemmarna inte är intresserade av ett helt öppet medlemskap.

 Diskussionerna har startat inför årsmötet 2014 och offerter kommer att tas in från olika aktörer i Jkpg området. Tid för årsmötet 2014 har satts till v. 12. Närmre detaljer kommer längre fram.

 I väntan på tillsättandet av den nya arbetsgruppen med profileringsarbetet kommer den broschyr som tagits fram av Per- Arne Olsson att kunna användas vid kontakt med intresserade. Denna kommer inte att tryckas upp utan en PDF publiceras på hemsidan inom kort.

 Styrelsemedlemmen Michael Gustavsson informerade styrelsen om sitt nya uppdrag med försök med fällor genom SVA. Flera av bröderna i föreningen kan vänta sig ett samtal från Michael angående dessa försök.

 Vid Tangenterna

Olof Olofsson

 

Previous Post Next Post