Information från Jordbruksverket

Jordbruksverket beslutar att utöka riskområdet som omfattar Örebro kommun enligt beslut den 30 september 2013, till att även omfatta Kumla kommun i Örebro län. Detta med anledning av att SVA påvisat duvpest hos döda duvor som påträffats i centrala Kumla. Alla utegående fjäderfän och andra fåglar i fångenskap i Kumla kommun ska hållas inomhus tills vidare:

 

  1. 1.      Fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, ska fjäderfä hållas instängda på ett sätt där djurhållaren vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra kontakt med vilda fåglar.
  2. 2.      Andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus. Om detta inte går eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande ska fåglarna hållas instängda på ett sätt där djurhållaren vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra kontakt med vilda fåglar.
  3. 3.      Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande ska fåglarna hållas instängda på ett sätt där djurhållaren vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Utsättning av hägnat fjädervilt i naturen är inte tillåtet.
  4. 4.      Djurhållaren ska ha en extra övervakning för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av newcastlesjuka.
  5. 5.      Förbud mot utställningar och tävlingar.

 

Mer information finns i bifogat beslut samt pressmeddelandet på följande länk:

http://www.jordbruksverket..se/formedier/nyheter/nyheter2013/fjaderfanochtamduvorikumlaskahallasinomhuspagrundavriskfornewcastlesjuka.5.23f3563314184096e0db814.html

 

 

Med vänlig hälsning

Malin Larsson

 

 

 

Malin Larsson

Enheten för häst fjäderfä och vilt

Jordbruksverket

Besöksadress: Vallgatan 8, 551 82 Jönköping

Tfn 036-15 64 38

Malin.Larsson@jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se

 

Previous Post Next Post