Lär av de bästa

Om man ska lära sig något – Lär av de bästa
Som ett led i att ge viltmästarstudenterna det bästa åkte även årets kurs till England några dagar för att lära om fasan och rapphönsförvaltning. Att arbeta med utsättning av fälthöns, men framförallt biotopvård kan komma att vara många viltmästares framtid. Game & Wildlife Conservation Trust i Loddington har arbetat länge med frågor om biotopvård i det engelska jordbrukslandskapet.
Läs mer om VM-studenternas studieresa

Previous Post Next Post